Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2018

kotzmarsa
6051 058c 500
Reposted fromdivi divi viapoem-orgy poem-orgy
kotzmarsa
9287 ae7b
Reposted from4777727772 4777727772 viapoem-orgy poem-orgy
kotzmarsa
5468 25a2 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapoem-orgy poem-orgy
kotzmarsa
nie rozmawiamy, bo nie odbierasz, bo wcale nie dzwonię. ciekawe czy czekasz, ciekaw jestem co powiesz, nie rozmawialiśmy nigdy, więc nie wszystko stracone, nie rozmawiamy, bo nie odbieram. nie odbieram, bo nie dzwonisz. czekam, mam Ci tyle do powiedzenia. chciałbym Cię usłyszeć zatem mów do mnie, bo ja też chciałbym móc mówić do Ciebie swobodnie. chciałbym abyśmy mogli czuć się przy sobie spokojnie, ale jakoś nie umiem i nie mam nic na swoje wytłumaczenie i wiem, że to głupie. weź nie pytaj mnie o nic i weź te klucze, idę wyrzucić coś do śmieci. błagam pociesz mnie zanim wrócę, zawsze chcę być pewien, że istnieje za każdym razem kiedy się obudzę. w ten sposób Ci tu pokazuję, dotknij mnie jeżeli rozumiesz. dwunasty raz w roku mam tych ludzi, dwudziesty czwarty raz w ciągu tej doby zastanawiam się co do tego wszystkiego czuję trochę się gubię, ale jedno jest pewne nie wiemy nic o sobie nawzajem w ogóle, a jedyne  co nas łączy to miliony kabli i Google i ta zakładka z Facebookiem. patrzę na Ciebie codziennie oglądam Twoje zdjęcia i kto to wie, może to już obsesja jak morderca. po każdej nieprzespanej nocy patrzę na Twój numer nad ranem, połączenia wychodzące niedokonane. coś jest między nami i to coś nie może zostać zdefiniowane. coś nie z tego świata, coś, co nie pozwala na bycie razem. a może chodzi tylko o odwagę? gdybyśmy tak porozmawiali jakie by to miało wpływ na dalszy bieg wydarzeń? jeżeli to usłyszysz, jeżeli to skminisz to błagam zastanów się sześć razy, bo ja siedzę i kminię, jedyne co widzę to bohomazy. propozycji na rozwiązanie tego mam w kurwę na dodatek jestem durniem, poczekam aż zeragujesz, dotknij mnie jeżeli rozumiesz.
— FAT BRUTAL SOUND - NIE ROZMAWIAMY
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
kotzmarsa
kotzmarsa
7814 499d
kotzmarsa
kotzmarsa
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961

December 05 2017

kotzmarsa
3815 ec76 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viasmutnazupa smutnazupa
kotzmarsa
3506 4b20
kotzmarsa
aż nadto zbyt wiele razy dociera.

i może nie rozwiązuje problemów, ale można poczuć spokój, można uświadomić sobie namacalnie, że nie jest się samemu z tymi problemami, że rano nie obudzimy się sami w łóżku z kurczowo przytulaną poduszką.
Reposted fromcorvax corvax viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 27 2017

kotzmarsa

***

Pozory, pozory, pozory i jeszcze raz pozory.  Nie ma Pan pojęcia, że to wszystko to pozory, że to gra.  Nie widzisz, że w tej grze pokazuję ci karty, które chcę byś widział, że każdy mój gest, ruch i słowo są dokładnie zaplanowane a manipulacji tu nie brakuje.  Także, na Pana miejscu uważałabym by nie przecenic własnego intelektu. I tak, wiem że jest Pan bystry, lecz zapomina o najważniejszym: może byc Pan w błędzie.
Reposted fromLoOuu LoOuu viapoezja poezja

November 22 2017

kotzmarsa
0484 0ac9 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaszlugtime szlugtime
kotzmarsa
8838 15de 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaszlugtime szlugtime
kotzmarsa
5496 b2c0
Reposted fromursa-major ursa-major viaszlugtime szlugtime
kotzmarsa
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaszlugtime szlugtime
kotzmarsa
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
kotzmarsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl