Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

kotzmarsa
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
kotzmarsa
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax viajointskurwysyn jointskurwysyn
kotzmarsa
kotzmarsa
kotzmarsa


true detective
kotzmarsa
Wiadomość od Ciebie i od razu jakby na tym zachmurzonym niebie zaczęły prześwitywać promienie Słońca, wiesz? Postaram się dać trochę więcej od siebie, bo w końcu dasz sobie ze mną spokój i tyle będzie. 
— P.
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
kotzmarsa
kotzmarsa
kotzmarsa
4090 decb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoem-orgy poem-orgy
kotzmarsa
Mówię do siebie: nie myśl! Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapoem-orgy poem-orgy
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapoem-orgy poem-orgy
kotzmarsa
7570 26c0 500
Reposted fromNajada Najada viapoem-orgy poem-orgy
kotzmarsa
3682 2cf2 500
kotzmarsa
kotzmarsa
CHCĘ POWIEDZIEĆ CI WIECZOREM, 
ŻE NIC INNEGO OPRÓCZ CIEBIE 
NIE MA W MOICH MYŚLACH.
kotzmarsa
Kręcąc papierosa, to znaczy nabierając szczyptę tytoniu z paczki i kładąc go na bibułkę i kręcąc papierosa, jest tak, że zarabia się na tego papierosa, pracując przy nim, a zapłatą jest jego wypalenie. Nie ma tego przy gotowych papierosach. Nie lubię rzeczy niezarobionych. Niesmaczne są.
— Edward Stachura - Dzienniki.
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
kotzmarsa
Gdy wie się jakie ktoś czyta książki, jakie ma autorytety, za co najbardziej podziwia rodziców, jak spędza wolny czas, jakiej muzyki słucha, jakie wiersze zna na pamięć, co go oburza, a co go wzrusza lub jakie ma marzenia, to w zupełności wystarcza.
— Janusz Leon Wiśniewski "Los powtórzony"
kotzmarsa
kotzmarsa
0401 c428
Reposted frompiepszoty piepszoty viajointskurwysyn jointskurwysyn
kotzmarsa
0322 d10b
Reposted fromalkohol alkohol viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl