Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

0901 9269
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viabrzask brzask

April 05 2017

kotzmarsa
0864 10fe
Reposted fromla-lu la-lu viabrzask brzask

April 03 2017

kotzmarsa
4960 7f95 500
Reposted fromoll oll viabrzask brzask
kotzmarsa
8173 af7f
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach viabrzask brzask

March 27 2017

kotzmarsa
Czy to ja zamykam się na ludzi czy to oni zamykają się na mnie, bo jestem taki dziwny?
Reposted fromgreywolf greywolf viabrzask brzask

March 11 2017

kotzmarsa
Naucz mnie, jak żyć tam, gdzie Ciebie nie ma. Naucz mnie, jak zapamiętywać każdą Twoją czułość, by pączkowała wtedy, gdy jesteś daleko. Naucz mnie, jak nie budzić się z krzykiem, gdy jesteś nie dla mnie. Naucz mnie, jak patrzeć na innych mężczyzn, by nie widzieć w nich Ciebie.
— Marta Fox

March 07 2017

kotzmarsa
2236 97dd
Reposted fromiamstrong iamstrong viabrzask brzask
5086 5899
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viabrzask brzask

March 01 2017

kotzmarsa
6667 4fbf
Reposted frominzynier inzynier viabrzask brzask
kotzmarsa
kotzmarsa
Przypomnij sobie uczucie po burzy. Świeżość powietrza, jego zapach i chłód. Orzeźwiającą czystość i przynoszącą ulgę lekkość. Woń mokrych liści z przyjemną nutą nasiąkniętej ziemi. To specyficzne uczucie ożywienia, które uderza cię w twarz i po raz kolejny to samo wrażenie: coś się odnawia, coś zostało oczyszczone, a ty znowu to dostrzegasz, ale odczuwasz jakby po raz pierwszy.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. III
Reposted frommefir mefir viabrzask brzask

February 28 2017

kotzmarsa
2831 40a4
Reposted fromfelicka felicka viabrzask brzask
kotzmarsa
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
kotzmarsa
Moim zdaniem istnieje nowy kanon piękna, dużo mniej konwencjonalny. Jest dużo kobiet, które ze stereotypowego punktu widzenia nie są pięknościami, ale mają w sobie naturalność, prawdę, harmonię i to daje głębokie piękno. Są świetliste, czyste. Nie wiem, na czym to polega, ale jest w nich coś takiego, że chcesz je dotknąć, jak wody źródlanej. To jest nowy kanon urody.
— Krystyna Janda
Reposted fromflorentyna florentyna viabrzask brzask
8948 36d0
Reposted fromKZavi KZavi viabrzask brzask
kotzmarsa
5556 fc89
Reposted fromdziewcze dziewcze viabrzask brzask
kotzmarsa
4117 6520
Reposted fromsiseniorita siseniorita viabrzask brzask
kotzmarsa
4786 13f1
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viabrzask brzask
kotzmarsa
9084 d09b
Reposted fromgabrielaphoto gabrielaphoto viabrzask brzask
kotzmarsa
9729 c3ab
Reposted fromretaliate retaliate viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl