Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

kotzmarsa
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabrzask brzask
kotzmarsa
5143 260f
Reposted fromscorpix scorpix viabrzask brzask
kotzmarsa

April 21 2017

kotzmarsa
2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer viapoem-orgy poem-orgy

April 14 2017

kotzmarsa
0186 f0eb
Reposted frommistic mistic viabrzask brzask
4257 3905 500

dennybitte:

shrouded

by Denny Bitte

Reposted fromstrumienpola strumienpola viabrzask brzask
0901 9269
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viabrzask brzask

April 05 2017

kotzmarsa
0864 10fe
Reposted fromla-lu la-lu viabrzask brzask

April 03 2017

kotzmarsa
4960 7f95 500
Reposted fromoll oll viabrzask brzask
kotzmarsa
8173 af7f
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach viabrzask brzask

March 27 2017

kotzmarsa
Czy to ja zamykam się na ludzi czy to oni zamykają się na mnie, bo jestem taki dziwny?
Reposted fromgreywolf greywolf viabrzask brzask

March 11 2017

kotzmarsa
Naucz mnie, jak żyć tam, gdzie Ciebie nie ma. Naucz mnie, jak zapamiętywać każdą Twoją czułość, by pączkowała wtedy, gdy jesteś daleko. Naucz mnie, jak nie budzić się z krzykiem, gdy jesteś nie dla mnie. Naucz mnie, jak patrzeć na innych mężczyzn, by nie widzieć w nich Ciebie.
— Marta Fox

March 07 2017

kotzmarsa
2236 97dd
Reposted fromiamstrong iamstrong viabrzask brzask
5086 5899
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viabrzask brzask

March 01 2017

kotzmarsa
6667 4fbf
Reposted frominzynier inzynier viabrzask brzask
kotzmarsa
kotzmarsa
Przypomnij sobie uczucie po burzy. Świeżość powietrza, jego zapach i chłód. Orzeźwiającą czystość i przynoszącą ulgę lekkość. Woń mokrych liści z przyjemną nutą nasiąkniętej ziemi. To specyficzne uczucie ożywienia, które uderza cię w twarz i po raz kolejny to samo wrażenie: coś się odnawia, coś zostało oczyszczone, a ty znowu to dostrzegasz, ale odczuwasz jakby po raz pierwszy.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. III
Reposted frommefir mefir viabrzask brzask

February 28 2017

kotzmarsa
2831 40a4
Reposted fromfelicka felicka viabrzask brzask
kotzmarsa
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
kotzmarsa
Moim zdaniem istnieje nowy kanon piękna, dużo mniej konwencjonalny. Jest dużo kobiet, które ze stereotypowego punktu widzenia nie są pięknościami, ale mają w sobie naturalność, prawdę, harmonię i to daje głębokie piękno. Są świetliste, czyste. Nie wiem, na czym to polega, ale jest w nich coś takiego, że chcesz je dotknąć, jak wody źródlanej. To jest nowy kanon urody.
— Krystyna Janda
Reposted fromflorentyna florentyna viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl