Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

kotzmarsa
3815 ec76 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viasmutnazupa smutnazupa
kotzmarsa
3506 4b20
kotzmarsa
aż nadto zbyt wiele razy dociera.

i może nie rozwiązuje problemów, ale można poczuć spokój, można uświadomić sobie namacalnie, że nie jest się samemu z tymi problemami, że rano nie obudzimy się sami w łóżku z kurczowo przytulaną poduszką.
Reposted fromcorvax corvax viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 27 2017

kotzmarsa

***

Pozory, pozory, pozory i jeszcze raz pozory.  Nie ma Pan pojęcia, że to wszystko to pozory, że to gra.  Nie widzisz, że w tej grze pokazuję ci karty, które chcę byś widział, że każdy mój gest, ruch i słowo są dokładnie zaplanowane a manipulacji tu nie brakuje.  Także, na Pana miejscu uważałabym by nie przecenic własnego intelektu. I tak, wiem że jest Pan bystry, lecz zapomina o najważniejszym: może byc Pan w błędzie.
Reposted fromLoOuu LoOuu viapoezja poezja

November 22 2017

kotzmarsa
0484 0ac9 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaszlugtime szlugtime
kotzmarsa
8838 15de 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaszlugtime szlugtime
kotzmarsa
5496 b2c0
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaszlugtime szlugtime
kotzmarsa
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaszlugtime szlugtime
kotzmarsa
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
kotzmarsa
kotzmarsa
W ciężkich chwilach przypomnij sobie, dlaczego się w Niej zakochałeś.
— Nicholas Sparks
Reposted fromlovvie lovvie viajointskurwysyn jointskurwysyn
kotzmarsa
6089 0296
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
kotzmarsa
5054 87a8
Reposted frommrcake47 mrcake47 viajointskurwysyn jointskurwysyn
kotzmarsa
o wszystkich dnia porach - Ty
— A. Osiecka

November 21 2017

kotzmarsa
3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
2848 99c0 500
Reposted fromnudes nudes viajointskurwysyn jointskurwysyn
kotzmarsa
6679 306d 500

filipuns:

coffee and sunlight make things a little better for me ☕️☀️

Reposted fromunco unco viajointskurwysyn jointskurwysyn
kotzmarsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl